Enholn 14,

Egendomsmäklarna är medlemmar av Mäklarsamfundet.